Bokningsvillkor för Julkalenderonline.se

Tack för att du bokar en julkalender med Julkalenderonline.se! Vår förhoppning är att julkalendrarna ska sprida glädje till alla som tar del av dem och vi hoppas att du också kommer att verka för detta mål.

Julkalenderonline.se ägs av Johan Asplund Webboptimering.se

GDPR och personuppgifter

Vi har som mål att skydda din personliga integritet. Vi förbinder oss att inte sälja eller på annat sätt sprida de personuppgifter som du delger oss. Vi kommer inte att anmäla er till några nyhetsbrev eller dela era uppgifter med tredje part.

Mail som ni skickar till oss raderas efter två år. När ni bokar en kalender med oss så godkänner ni att vi har rätt att maila till er i ärenden som gäller er julkalender. Detta kan t.ex. röra sig om kontorelaterade ärenden, tekniska problem, information om nya funktioner, utvärdering samt ett rabatterbjudande till nästa års kalender. Vi skickar dock inga nyhetsbrev och mailar inte i onödan. Meddela oss om du inte vill ha någon mer kommunikation från oss efter att din kalender är avslutad.

Vi kommer inte att kontakta er per telefon såvida inte ni initierar detta. Telefonsupport ingår i vårt Företag Premium Pluspaket.

Era julkalendrar lagras på vår webbserver. Där lagras texter, bilder, länkar samt de inloggningsuppgifter som vi skapar åt er. All information på vår webbsida skickas via säkra SSL-anslutningar och lösenorden lagras krypterat. Vi samlar in anonymiserad statistik via Matomo men sätter inga kakor.

Vi garanterar att hålla er kalender online åtminstone till den 15/1 året efter beställning (se nedan). Därefter raderas de inom två år om ni inte har önskemål om att vi ska radera dem tidigare eller spara dem längre. Många kunder gillar att kunna gå tillbaka och titta på sina gamla kalendrar när de skapar nya.

Fakturor och kunduppgifter sparas i vårt bokföringssystem i enlighet med bokföringslagen.

I enlighet med GDPR så kan vi vid önskemål radera alla era personuppgifter, julkalendrar etc förutom sådant som måste sparas enligt bokföringslagen.

Ditt ansvar och din kalenders innehåll

Du är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för din kalenders innehåll. Kalendrarna ska också följa våra riktlinjer. Detta innefattar bl.a. att du ansvarar för:

  • Att du har rätt att använda bilderna och texterna i din julkalender
  • Att din kalender inte har ett kränkande eller olagligt innehåll och att den inte uppmanar till kränkande eller olagliga aktiviteter

Vi förbehåller oss rätten att granska din kalenders innehåll för att säkerställa att dessa riktlinjer följs och för att vid behov kunna ge dig support. Kalendrar vars innehåll inte följer dessa riktlinjer måste snarast korrigeras. Om detta inte sker kommer de att stängas ned utan någon rätt till återbetalning.

Paket och betalningar

Våra privatpaket får endast utnyttjas av privatpersoner i icke kommersiellt syfte. Ideella föreningar får använda det privata premiumpaketet. För företag, ekonomiska föreningar och annat kommersiellt bruk (t.ex. affiliatelänkning) måste man boka ett företagspaket. Om vi upptäcker att ett företag har bokat ett privatpaket så måste de uppgradera till ett företagspaket, annars stängs julkalendern ned utan återbetalning.

Företag har rätt att betala via faktura om de så önskar. Fakturan ska vara betald inom 20 dagar från att beställningen inkommer. Beställningar som inkommer efter den 25/11 ska betalas inom 10 dagar. Om fakturan inte betalas i tid så förbehåller vi oss rätten att stänga ned kalendern efter en påminnelse.

Sena betalningar debiteras med påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt gängse normer. Om din betalning inte går igenom eller om du har betalat med otillåtna betalmedel (t.ex. någon annans kort utan tillåtelse) så förbehåller vi oss rätten att stänga ned din kalender tills vi har mottagit korrekt betalning.

Hög trafikvolym

Standard och premiumpaketen innehåller en begränsning av antalet besökare per dygn. För varje dygn som dagens lucka har fler unika sidvisningar (enligt Matomo Analytics) tar vi ut en extra avgift på 10 kr per påbörjade 100 överskridande unika sidvisningar för att täcka våra merkostnader för stor trafikmängd. Om du med ett standardföretagspaket t.ex. har 738 unika sidvisningar för dagens lucka blir merkostnaden då 60 kr. Tillägget gäller både privatpersoner (inklusive moms) och företag (exklusive moms). Om du tror att du kommer att överskrida dessa trafikvolymer så rekommenderar vi att du bokar ett premium plus-paket med obegränsad trafik.

Support och tekniska problem

Julkalendern är responsiv och är utvecklad för att fungera väl i moderna webbläsare. Den är testad i Chrome, Firefox, Internet Explorer och Safari på datorer, mobiler och surfplattor. Du får gärna kontakta oss om något mot förmodan ser konstigt ut så gör vi vårt bästa för att lösa problemet. Det underlättar om du skickar med en skärmdump samt information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använde.

Observera att olika webbläsare kan tolka webbsidor lite olika så din julkalenders utseende kan varierar lite mellan olika webbläsare och device. Om skärmstorleken har ett annat format än 16:9 så kommer en del av bakgrundsbilden att beskäras med en responsiv design men luckorna kommer att anpassa sig så att alla får plats.

För att julkalendern ska fungera så måste webbläsaren ha Javascript aktiverat och stödja SNI. Vi kan inte garantera att allt fungerar på Windows XP, Opera Mini eller gamla telefoner. Vi kan inte heller hållas ansvariga för tekniska problem på din lokala maskin som kan påverka julkalenderns hastighet och funktion, t.ex. föråldrad mjukvara, långsam internetuppkoppling eller en buggig webbläsare. Om kalendern fungerar på en snarlik konfiguration i vår testmiljö så anses den fungera. Vi ansvarar inte för att stödja föråldrad programvara och vi förbehåller oss den tid som krävs för att anpassa kalendern till nya tekniska plattformar.

Vi ger ingen mer aktiv support på kalendern efter den dag då din sista lucka går att öppna. Vi är däremot alltid mottagliga för feedback men för att klagomål ska beaktas måste de inkomma till oss medan kalendern fortfarande är aktiv så att vi har en chans att åtgärda eventuella fel.

Merkostnader och extratjänster

I vår support ingår det att i rimlig omfattning svara på frågor om tjänsten samt att lösa eventuella tekniska problem enligt ovan. Vårt administrativa gränssnitt innehåller den information du behöver för att själv kunna lägga upp och anpassa din julkalender. Om du behöver extra hjälp med skapandet av din kalender så kan vi hjälpa till med bildbehandling och lägga upp kalenderinnehållet åt dig mot en merkostnad. Om du saknar någon funktion i vår kalender får du gärna tipsa oss om detta så ska vi se om vi kan installera den på sikt. Det mesta är möjligt men utveckling av tjänster som inte uttryckligen ingår i det paket du har bokat innebär en merkostnad så om du vill ha dem nu så får du kontakta oss för en offert.

Vi tar inte ut några kostnader utöver vår prislista såvida vi inte har gjort upp om det i förväg.

Upptider och tillgänglighet

Din julkalender finns garanterat tillgänglig från den dag vi aktiverar ditt konto till och med den 31 januari följande år. Vanligtvis ligger kalendern kvar till den sista februari om du inte kontaktar oss med annat önskemål. Vi förbehåller oss dock rätten att plocka ned kalendern från och med den 31/1. Om du bokar en ny julkalender följande år så återaktiverar vi också din gamla kalender på en separat URL så att ni kan använda den som referens.

Julkalendern ligger på en webbserver som har närmare 100% upptid. Vår målsättning är att din julkalender alltid ska vara tillgänglig. Någon återbetalning blir dock inte aktuell så länge serverns genomsnittliga upptid överskriver 95% under den period som din kalender är aktiv, vanligtvis 1-24 december.

Ansvar

Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll som kan påverka kalenderns tillgänglighet och funktion t.ex. internetproblem, hackattacker, strejker, katastrofer och annan force majeur.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra uppgifter på vår hemsida. Vi reserverar oss också för uppenbara prisfel.

Vi kan aldrig hållas ansvariga för ekonomisk skada i samband med problem med din julkalender och dess innehåll.

Återbetalning och ångerrätt

Privatpersoner har 14 dagars ångerrätt från den dag avtalet ingicks, dvs när beställningsformuläret skickades in på vår webbsida. Den dag då den första luckan går att öppna i din julkalender, vanligtvis den 1 december, så betraktas tjänsten som fullgjord och din ångerrätt upphävs då även om det var mindre än 14 dagar sedan du genomförde köpet.

Eventuell återbetalning genomförs inom 14 dagar från att vi mottar besked om att du ångrar köpet. Återbetalningen görs om möjligt till samma betalmedel som användes vid betalningen. Under inga omständigheter kommer vi att återbetala ett större belopp än det som kunden har betalat in till oss.

Tvister

Eventuella tvister kring julkalendern och detta avtal ska i första hand lösas genom en professionell dialog mellan parterna. Om ett ärende mot förmodan behöver tas till domstol så ska det avgöras i Stockholms Tingsrätt om inte båda parterna enas om annat förfarande.